Dilluns a divendres de 8h a 14h

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A PAGAMENT QUOTA CONSORCI BOMBERS 2022

Anunci de la Diputació Provincial de València, d’aprovació d’una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província, de menys de 20.000 habitants, han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers, pels seus serveis en l’exercici 2022 (BOP núm. 2 de 03 de gener de 2023).

L’Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022, ha disposat el següent:

Havent donat compte de l’expedient 1493/22/*MAM instruït pel Servei de Medi Ambient per a l’aprovació de subvencions de concessió directa per al finançament de les aportacions que les entitats locals de la província menors de 20.000 habitants han de realitzar al Consorci de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l’exercici 2022 pels seus serveis.

Atés que és una competència de la Diputació de València el suport financer a totes les entitats locals de la província per a la prestació de serveis bàsics, però sobretot a les de menor població pel que es justifica la concessió d’una subvenció directa, de manera excepcional i singular i sense concurrència ni convocatòria pública, donada la naturalesa de la subvenció, consistent en el finançament de la quota corresponent a cada entitat local per pertànyer al Consorci de Bombers de la província de València.

– Xeresa rep per aquest concepte, una subvenció de 12.011,68 euros

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido