L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local és una iniciativa de l’Ajuntament de Xeresa per promoure l’ocupació i la formació, així com per a dinamitzar la creació d’activitat empresarial i la promoció econòmica a Xeresa.

– Assessorament i orientació dirigida a desocupats a fi de facilitar la seua inserció en el mercat de treball, posant a la seua disposició les ferramentes necessàries per a això.

– Detecció de recursos infrautilitzats dels projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit municipal.

– Difusió i estímul de potencials oportunitats de creació d’activitat entre els desocupats, promotors i emprenedors.

– Impulsar l’associacionisme empresarial en la localitat i contribuir a la seua dinamització promovent la seua participació en les distintes accions que es desenrotllen.

– Assessorament tècnic de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores de noves ocupacions.

Anuncis