Dilluns a divendres de 8h a 14h

Aprovació definitiva del Reglament de Registre de Personal de l’Ajuntament de Xeresa

L’Ajuntament de Xeresa va elevar a definitiu l’acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió de data 5 de desembre de 2022, sobre l’aprovació del Reglament Regulador del Registre de Personal. Aquest acord va ser publicat al BOP nº 28 de data 9 de febrer de 2023.

La Implantació del Registre de Personal és una eina fonamental de cara a la descentralització de la gestió i a unificar el control d’aquesta. En definitiva, per a donar resposta a la necessitat de modernització de la gestió i la prestació de serveis de qualitat no sols és fonamental l’aplicació de tecnologia, sinó també la necessitat d’una regulació normativa que permeta resoldre els problemes de l’eina i de seguretat jurídica al seu funcionament.

El Registre de Personal realitzarà les següents funcions:
a) Inscriure i anotar els actes administratius relatius al personal comprés en el seu àmbit d’aplicació.
b) Dur a terme les actuacions precises perquè els òrgans responsables de l’ordenació, planificació i gestió dels recursos humans del sector públic municipal disposen de la informació necessària a l’efecte.
c) Proporcionar una informació veraç i directa de l’estat actual dels recursos humans al servei d’aquesta Entitat.

El Reglament en qüestió opta per la plena inserció dels mitjans electrònics en l’àmbit dels Recursos Humans, fent coherent aquest Reglament amb l’aprovació simultània de l’Ordenança d’Administració Electrònica i de l’Ordenança de Transparència i d’Accés a la informació pública.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido