Dilluns a divendres de 8h a 14h

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Xeresa

Per acord plenari adoptat en sessió ordinària de 22 de febrer de 2023, va quedar aprovat el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Xeresa, per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos en la gestió dels fons Next Generation EU, en compliment del que es disposa en l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, així com la Declaració institucional antifrau de l’Ajuntament de Xeresa, de tolerància zero amb la corrupció.

Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d’Integritat Institucional que està impulsant l’Ajuntament i del seu compromís en aconseguir un model de governança basat en el Bon Govern i la Transparència. Aquest pla incorpora com a valors la integritat i l’ètica institucional en la gestió pública de l’Ajuntament i tots els seus treballadors.

El Pla de Mesures Antifrau neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà almenys anualment i incorpora les responsabilitats i mesures necessàries en la lluita contra el frau, estructurades en els quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució. També inclou l’anàlisi i declaració d’absència de conflicte d’interessos.

Complementàriament a aquest Pla, l’Ajuntament habilitarà pròximament un canal de denúncies a la seua web.

Aquest document es pot consultar al Portal de Transparència de l’Ajuntament o ací mateix.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido