Dilluns a divendres de 8h a 14h

BEQUES IVACE EXTERIOR 2023

Dirigit a:

Presentació de sol·licituds de persones candidates: Fins al 31/07/2023 

Aquestes beques persegueixen dotar les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d’internacionalització de les empreses de la nostra Comunitat; així mateix mitjançant la present resolució es convoca les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.

Simultàniament a la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització de dos cursos:

– Un curs sobre màrqueting digital orientat a la internacionalització, de 80 hores de duració, que serà impartit i tutoritzat per un centre formatiu l’objectiu del qual serà proporcionar la formació necessària per a entendre el procés de digitalització de l’economia (Digital Business). No serà necessari desenvolupar aquest curs pels qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un curs de més de 80 hores en la mateixa temàtica.

– Un Curs Superior d’Internacionalització de l’Empresa, de 220 hores de duració, l’objectiu de la qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l’activitat empresarial internacional i de l’entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana. El curs abastarà, almenys, les següents matèries:

  • Entorn internacional
  • Mercat Únic Europeu
  • Institucions europees
  • Màrqueting internacional
  • Finances internacionals
  • Logística
  • Dret internacional
  • Sensibilització ambiental, i economia circular.
  • Igualtat d’oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l’empresa internacional.

No hauran de realitzar aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit una formació (grau, màster o curs) que supere 220 hores de formació en gestió de comerç internacional o d’internacionalització empresarial.

La duració de la beca s’estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Dotació Econòmica. Cada beca comptarà amb una dotació dinerària fixa per import de 1.120,19 euros bruts mensuals, aplicant-se les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d’acord amb la normativa vigent. A més de la dotació dinerària fixa indicada en el paràgraf anterior, s’establirà una dotació dinerària variable en funció del destí assignat segons el que es preveu en l’annex I, així com una dotació en concepte de ‘bossa d’incorporació i retorn’ els imports màxims del qual es van fixar en l’annex II de la resolució de convocatòria.

Pots trobar la convocatòria en: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/05/pdf/2023_6142.pdf

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido