Dilluns a divendres de 8h a 14h

BEQUES IVACE I+I INTERNACIONALITZACIÓ + INNOVACIÓ 2023

T’interessa formar-te en internacionalització digital d’empreses? Tens una titulació universitària de grau superior, o d’una titulació de Formació Professional de grau superior de les famílies de Comerç i Màrqueting, o d’Informàtica i Comunicacions?

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha convocat 40 beques per a la formació teòrica i pràctica durant dotze mesos de joves amb l’objectiu final de dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en estratègies digitals, venda i màrqueting digitals, així com en gestió de dades i business intelligence, per a incrementar la competitivitat i venda internacional.

Aquesta actuació és susceptible de ser cofinançada pel Programa de Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 o qualsevol altre fons de la Unió Europea.

La durada màxima de la beca, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els exercicis 2023 i 2024, serà de dotze mesos. No obstant això, l’IVACE es reserva la facultat de reduir la durada de la beca si les circumstàncies derivades de qualsevol situació excepcional impedeixen garantir la salut i seguretat de les persones becades.

La dotació dinerària de la beca consistirà en un import de tretze mil nou-cents huitanta euros amb noranta-sis cèntims (13.980,96 €) bruts anuals, aplicant-se les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, la dotació dinerària serà percebuda en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

L’IVACE abonarà de manera fraccionada la dotació dinerària mitjançant pagaments mensuals en un màxim de dotze mensualitats. Les dues últimes mensualitats es faran efectives després del lliurament per la persona beneficiària de la documentació inherent al desenvolupament de la beca: (informes, memòries, qüestionaris, i en general, qualsevol altra obligació documental exigida per IVACE).

Per a totes les fases del procediment, es requerirà que la persona dispose de certificat de persona física emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de juliol.

Pots trobar més informació a: https://www.ivace.es/index.php/es/becas/convocatoria-vigente/56026-becas-ivace-i-i-internacionalizacion-innovacion-2023

Al següent enllaç pots trobar la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/01/pdf/2023_5856.pdf

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido