Dilluns a divendres de 8h a 14h

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A DIVERSES ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI

Havent tramitat les subvencions nominatives previstes al pressupost 2023, es fan públics els Decrets d’Alcaldia núm. 2023-0267, núm. 2023-0268, núm. 2023-0270, núm. 2023-0271, núm. 2023-0272, i la Resolució d’Alcaldia núm. 2023-0280 de correcció d’errades dels anteriors.

Aquests decrets atorguen la concessió de subvenció nominativa 2023 a les següents associacions, les següents quantitats:

– l’Associació ATHLETIC CLUB XERESA, 8.000 euros

– l’Associació AMPA XERESA, 1 500 euros

– l’Associació CPA SOBRERODES, 3.000 euros

– l’Associació LOS GATITOS XERESA, 1.000 euros

– l’Associació GRUP TEATRE XERESA, 1.000 euros.

Poden trobar més informació al respecte al portal de transparència i el tauler d’anuncis.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido