Dilluns a divendres de 8h a 14h

Justificació de les Ajudes per a la Gestió Forestal Sostenible i la Prevenció d’Incendis Forestals 2021

La RESOLUCIÓ, de la Diputació de València, per decret de Presidència núm. 6135 de data 1 de juliol de 2021 i per acord de la Junta de la Govern de data 30 de juny de 2021 va aprovar la Convocatòria REACCIONA 2021 FASE II, en la qual s’incloïa la línia d’Ajudes per a la Gestió Forestal Sostenible i la Prevenció d’Incendis Forestals.

L’ajuntament de Xeresa va sol·licitar dins d’aquesta convocatòria la subvenció per a l’execució de les actuacions en el seu terme, segons les bases reguladores de la convocatòria, que es detallen a continuació.

Actuacions A.1.1. Reparació d’elements de la xarxa viària forestal. Adequació de senda forestal

A fi d’adequar una de les sendes forestals rellevants per a la gestió forestal en el terme municipal de Xeresa, s’ha executat una serie de treballs. Les actuacions concretes han sigut bàsicament:

– De desbrossament d’un metre cinquanta d’ample al llarg del recorregut de la senda.

– Poda dels arbres que estan al proveïment de la senda i eliminació dels caiguts al proveïment de la senda i trituració de les restes amb desbrossadora.

– Suavització d’arracades on s’ha vist dificultat el pas per moviments de les terres.

La longitud de la senda és de 2.538 metres, amb una superfície de 3.807 m².

Actuacions B.1.1. Reparació de vies forestals. Reparació Camí Carritx

La pista forestal Camí del Carritx, dona accés a l’anterior senda i és un camí rellevant per a la prevenció d’incendis forestals de Xeresa segons el PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE XERESA (d’ara en avant PLPIFX) i el pla de demarcació, ja que és l’únic camí que dona accés a zona forestal del*Monduver des del municipi de Xeresa.

Aquest camí està inclòs en el PLPIFX amb el codi L-3.016, com a camí a mantindre, per ser bàsic per a la prevenció d’incendis forestals. Previ a l’execució de les actuacions, aquest camí presentava diverses zones amb xaragalls i arrossegaments produïts per les pluges, per la qual cosa era necessari l’aportació de llastos i reparació del ferm en aqueixos trams, així com la consolidació del ferm en una corba amb una capa de formigó (150 m²) per a evitar l’erosió repetida, que es produeix en aqueix punt tots els anys en els períodes de pluges, fent intransitable el camí pels serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals.

L’actuació s’ha realitzat sobre una superfície aproximada de 450 m², és a dir en uns 90m lineals de camí amb un ample aproximat de *5m. (Veure següent il·lustració, on s’indica en roig el tram de l’actuació)

Actuació B.2.2. Creació de punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals.

El PLPIFX incloïa com a actuació la creació de 9 punts d’aigua per a la recàrrega dels mitjans d’extinció en els límits de la interfície agrícola forestal, secundant-se en la xarxa de reg per degoteig, que permet assegurar un cabal mínim de 1.000 litres/minut i 1 Kg. / cm² de pressió. Aquesta actuació és la *RV.01 del PLPIFX.

El plantejament inicial per a aquesta actuació va considerar un cost unitari per a la instal·lació dels hidrants de 947,07 € IVA inclòs, la qual cosa es troba significativament per davall del cost real d’aquestes actuacions. És per això que, finalment, únicament va ser possible la instal·lació i adequació de 3 hidrants, amb un cost unitari de 2.841,22 € IVA inclòs.

JUSTIFICACIÓ

A fi de justificar les actuacions realitzades, s’adjunta un vídeo de l’execució de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido