El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Xeresa s’encarrega del desenvolupament i de l’execució dels tres pilars que conformen aquesta matèria: el planejament, la gestió i la disciplina urbanística. Així mateix, i per mitjà de la Secció d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), tramita les revisions d’immobles i les subvencions per a la rehabilitació de les façanes dels edificis.

Horari:
Divendres de 12h a 14h

Tràmits destacats